Mực trứng A

Additional Info

  • Quy cách: 3 - 4 con/kg
  • Chứng nhận TCSP: TCCS
  • Giá bán: 000
Rate this item
(0 votes)
back to top
Kết nối với Hào Sữa
Kết nối với Hào Sữa
Đặc Sản Hào Sữa
Đặc Sản Hào Sữa
Đặc Sản Hào Sữa trên Pinterest
Cảm nhận trên TripAdvisor